Chystajte si deti masky...

20.01.2016 22:14

Milé deti, blížia sa polročné prízdniny, počas ktorých už tradične je KARNEVAL ŠKD.

KEDY? 1.2.2015   KDE? v Kongresovej sále ZŠ               O KOĽKEJ? od 9,00 hod. do 12,00 hod.

Na všetky deti čakajú balíčky so sladkosťami, občerstvenie a veľa pekných cien.

—————

Späť