Oznamy pre rodičov

Vážení rodičia.

Dňa 30. 06. 2017 / piatok/ bude ŠKD v prevádzke do 14,00 hod. Obed v ŠJ bude od 10,00 hod. do 11,00hod. 

 

________________________________________________________________________________________________________________  Vážení rodičia.

Dňa 28. 06. 2017 /streda/ o 12,30 hod. v Kultúrnom dome Bytča sa uskutoční pre deti ŠKD filmové predstavenie“ Spievaj“. Vstupné je 2€.  Poplatok je potrebné uhradiť do  23. júna 2017. Deti, ktoré sa filmového prestavenia nezúčastnia, zostanú v herni  ŠKD pri určenej pani  vychovávateľke. Návrat do ŠKD  je o 14,15 hod.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vážení rodičia.

Ak máte záujem, aby Vaše dieťa v školskom roku 2017/2018 navštevovalo ŠKD, vypíšte prosím žiadosť o prijatie, ktorú obdržíte prostredníctvom Vášho dieťaťa, alebo u p. vychovávateliek. Žiadosť je potrebné odovzdať v ŠKD do 05. 05. 2017.

____________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodičia.

ŠKD počas jarných prázdnin / od 27. 02. 2017 do 03. 03. 2017/ nebude v prevádzke z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených detí na otvorenie aspoň jedného oddelenia.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vážení rodičia.

Počas zimných  prázdnin od 23.12. 2016 / piatok/ do 9. 1. 2017 nebude školský klub detí v prevádzke.

Prevádzka ŠKD bude dňa 9. 1. 2017 / pondelok/ od 6,00 hod.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodičia,

Dňa 24. 11. 2016 /štvrtok/ o 14,00 hod. v Kultúrnom dome Bytča sa uskutoční pre deti ŠKD filmové predstavenie“ SNOOPY A CHARLIE BROWN“. Vstupné je 2€. Poplatok je potrebné uhradiť do  21. novembra  2016. Deti, ktoré sa filmového prestavenia nezúčastnia, zostanú v herni  ŠKD pri určenej pani  vychovávateľke. Návrat do ŠKD  je o 15,15 hod.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vážení rodičia.

Počas jesenných prázdnin bude dňa 28.10. 2016 / piatok/ školský klub detí v prevádzke od 7,00hod. do 15,00hod. bez obeda.

Dňa 31.10. 2016 / pondelok/ nebude školský klub detí v prevádzke, z dôvodu nedostatočného početu  prihlásených detí potrebného  na otvorenie aspoň jedného oddelenia.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Vážení rodičia.

Počas jesenných prázdnin bude školský klub detí v prevádzke od 7,00hod. do 15,00hod., pokiaľ počet  prihlásených detí  bude dostatočný na otvorenie aspoň jedného oddelenia. Dieťa je potrebné záväzne prihlásiť u vychovávateľky Vášho dieťaťa.

Meno, priezvisko dieťaťa .....................................................................................................

28.10. 2016             áno            nie    / nehodiace sa prečiarknite/

31.10. 2016             áno            nie                                       ...........................................

                                                                                                           podpis rodiča

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Vážení rodičia,

Dňa 25. 10. 2016 /utorok/ o 14,00 hod. v kongresovej sále ZŠ sa uskutoční pre deti ŠKD divadelné predstavenie „ O zlatom kuriatku“ v podaní profesionálnych hercov Divadla J. Záborského v Prešove. Vstupné je 2€. Poplatok je potrebné uhradiť do 14. októbra 2016. Deti ktoré sa divadelného prestavenia nezúčastnia, zostanú v herni ŠKD pri určenej pani vychovávateľke.