Aktivity

Karneval ŠKD

Aj tento rok vychovávateľky z ŠKD pripravili pre deti karneval. Popoludnie pred polročnými prázdninami bolo plné tanca, smiechu a zábavy. Po  chodbách školy pobehovali  zajačikovia, žabky, trpaslíci, princezné, čarodejnice, víly a mnoho ďalších rozprávkových postavičiek. Kongresová sála, v ktorej sa karneval koval, bola úplne zaplnená viac ako 120 maskami, mnohými rodičmi i starými rodičmi. Od samého začiatku tu vládla výborná nálada. Deti sa zabávali, tancovali i súťažili. Na záver boli mnohé masky odmenené vecnými cenami. Všetky masky, aj tie čo nevyhrali dostali balíčky so sladkosťami, šíšky a čaj.  S odmenami sa nezabudlo ani pre najlepšie tancujúce a najvtipnejšie masky. Deti odchádzali z karnevalu  vyšantené s pocitom príjemne stráveného odpoludnia.

                                                                                                                                                     A. Bučová

 

Zimná turistická vychádzka ku kŕmidlu

Začiatkom januára 2013 vychovávateľky ŠKD  pripravili pre deti besedu o živote zvierat v lese počas zimného obdobia.

Po besede uskutočnili turistickú vychádzku na Hôreckého Kopanicu. Deti priniesli so sebou ku kŕmidlu potravu pre zvieratká. Okolo kŕmidla pozorovali a určovali stopy zvierat. Pri spiatočnej ceste sa vyšantili pri sánkovaní a guľovaní.

O tom, že sa deťom táto vychádzka do prírody páčila svedčia aj ich usmiate tváričky.

                                                                                                                                                     A. Bučova

 

Jesenná turistická vychádzka 25.10.2012

Koncom októbra pripravili vychovávateľky besedu pre deti s názvom "Poznáš ročné obdobia?". Beseda bola zameraná hlavne na aktuálne jesenné obdobie. Deti sa aktívne zapájali a pohotovo odpovedali na pripravené otázky. Po ukončení besedy sme uskutočnili jesennú turistickú vychádzku, kde deti priamo v prírode pozorovali zmeny a krásu farieb jesene. S dobrým pocitom príjemne stráveného odpoludnia sme sa vrátili do ŠKD.

                                                                                                                                                       A. Bučová

 

 

Jesenné športové hry 12.10.2012

 

Krásne jesenné dni sme aj my, v našom ŠKD, využívali na aktívny pohyb detí vonku.

Piatkové slnečné odpoludnie sa na školskom dvore a umelom trávovom ihrisku ozýval smiech, radostný krik a povzbudzovanie. To si deti dokazovali svoju šikovnosť, zručnosť a obratnosť v športových súťažiach. Každé dieťa si mohlo vybrať súťaž podľa svojich schopností /hádzanie na cieľ, štafetový beh, skákanie na švihadle, prekážkový beh, hádzanie do diaľky, vybíjaná.../. Na záver boli najšikovnejší odmenení diplomami a každý kto sa zúčastnil sladkosťami. Deti odchádzali domov spokojné a zdravo unavené.

                                                                                                                                                         A. Bučová

 

 

Škola v prírode Trusalová

Prvý júnový týždeň deti z 2. ročníkov / 3. a 6. oddelenia ŠKD/ strávili krásny týždeň pod dohľadom pani učitaliek a vychovávateliek v malebnom prostredí Malej Fatry, v Trusalovej. Počas týždňa uskutočnili výlety do okolia Trusalovej a Šutovského vodopádu. Nezabudnuteľný bol aj večerný pochod so strašidlami, ktorý pre nás pripravili študenti zo súkromnej umeleckej školy. Tiež naši šikovní maliari si vyskúšali svoje schopnosti pri maľbe krajinky, pod dohľadom umeleckých výtvarníkov. Okrem viacerých zaujímavých činností deti zaujali ukážky s cvičenými psami, päť krásnych koníkov, na ktorých sa všetci pod dohľadom previezli a večerná opekačka s táborovými piesňami. Nezabudli ani na darčeky pre blízkych, ktoré si vyrobili z prírodných materiálov. Deti domov odchádzali oddýchnuté, plné krásnych zážitkov a spomienok.

                                                                                                                                                        A.Bučová

 

 

Kto veľa číta ,veľa vie ...

 

          V jedno krásne marcové odpoludnie sme s deťmi zo školského klubu navštívili mestskú knižnicu. Pani riaditeľka Raždíková deti srdečne privítala, oboznámila s priestormi knižnice, spôsobom vyhľadávania knižných titulov, s oddelením pre deti. Mala pripravených viacero zaujímavých otázok  z oblasti detskej literatúry, rozprávok, rozprávkových hrdinov, na ktoré  pohotovo reagovali. Potom deti postupne čítali z rozprávkovej knihy ,, O ľadových medvedíkoch“. Na záver vytvorili krásne ilustrácie z  prečítanej rozprávky. Najkrajšie práce boli odmenené. Deťom sa návšteva knižnice páčila, získali veľa nových poznatkov a určite sa sem budú pravidelne vracať.

                                                                                                                                                      A. Bučová

 

Karneval

     

      Popoludnie pred polročnými prázdninami bolo plné tanca, smiechu a zábavy. Už od obeda po chodbách školy pobehovali princezné, čarodejnice, zvieratká, víly a mnoho ďalších rozprávkových postavičiek.Vychovávateľky z ŠKD pripravili pre deti karneval. Kongresová sála, v ktorej sa karneval koval, bola úplne zaplnená viac ako 130 maskami, mnohými rodičmi i starými rodičmi. Od samého začiatku tu vládla výborná nálada. Deti sa zabávali, tancovali i súťažili. Na záver boli mnohé masky odmenené vecnými cenami. Všetky masky, aj tie čo nevyhrali dostali balíčky občerstvenia. S odmenami sa nezabudlo ani pre najlepšie tancujúce a najvtipnejšie masky. Deti odchádzali z karnevalu s pocitom príjemne stráveného odpoludnia.

                                                                                                                                                     A. Bučová

 

Posedenie pri vianočnom stromčeku

        A už je tu zasa čas, ktorý majú deti najradšej. Čas radosti, smiechu, darčekov, čas Vianoc. Aj my sme v našom ŠKD pripravili deťom odpoludnie spevu, hier a tanca pri vianočnom stromčeku. Na úvod im p. vychovávateľka Danka porozprávala, čo sú to Vianoce, Nový rok, Traja králi, od kedy a prečo sa tieto sviatky oslavujú. Potom sa už kongresová sála, v ktorej sa posedenie konalo ozývala krásnymi vianočnými piesňami, básňami o zime, vinšmi, pranostikami. Niektoré deti si pri speve hrali aj na hudobných nástrojoch a dokázali tak do spevu zapojiť všetky deti.

Na záver si deti do jednotlivých oddelení odniesli krásne hry, ktoré si našli pod stromčekom.

                                                                                                                                                     A. Bučová

 

Z rozprávky do rozprávky

       Rozprávka má nielen motivačnú hodnotu, ale aj rozvíja komunikačné schopnosti a zmyslové vnímanie.

V jeden decembrový pondelok sme sa preniesli do ríše rozprávky. Deti z piateho oddelenia si pripravili pre ostatné deti ŠKD dramatizáciu rozprávky „ Búdka v poli“. Boli ozajstnými hercami, ktorí dokázali zaujať svoje obecenstvo. Na záver boli odmenení silným potleskom. Po predstavení sme si urobili krátku besedu spojenú s ilustráciou zahranej rozprávky.

 Mgr. L. Skatuloková

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Návšteva Sobášneho paláca v Bytči

     

         Tohtoročná krásna slnečná jeseň bola ako stvorená na vychádzky v prírode a prechádzky našim mestom. Aj deti zo školského klubu trávili popoludnia v prírode. Jeden takýto príjemný jesenný deň sme spojili vychádzku s návštevou Sobášneho paláca. Práve tu otvorili výstavu výtvarných diel mladých umelcov. Zároveň  s výstavou si deti prezreli prostredie Sobášneho paláca, obradnú sieň, kaplnku. Spoločne si vyskúšali ozvučenie sobášnej sály, kde z balkóna, ktorý bol určený kapelám, si zaspievali známe piesne. Prehliadka bola spojená s odborným výkladom, ktorý bol prispôsobený veku našich detí. Celé podujatie bolo veľmi poučné a zaujímavé.  

                                                                                                                                                       Mgr. D. Homolíková

 

 

Športové odpoludnie

 

         „ Kto chce celkom zdravý byť, musí si aj zacvičiť“... pod takýmto heslom sme  v októbri uskutočnili športové jesenné hry na školskom trávovom ihrisku. Hier sa zúčastnili deti všetkých oddelení podľa ich záujmu o dané hry. K dobrej športovej nálade prispeli aj deti, ktoré nesúťažili, povzbudzovaním svojich kamarátov.

Teší nás, že takýmito akciami prispievame k upevňovaniu kolektívu, zdravej súťaživosti a priateľstva medzi deťmi.

                                                                                                                                                       M. Šefarová