Vitajte na našom webe

 

Vitajte na našej webovej stránke, ktorú sme venovali prezentácií našho školského klubu.

Stránku môžu využívať žiaci, učitelia, vychovávatelia i rodičia.

Nájdete tu rôzne metodické materiály, oznamy pre rodičov i deti, novinky z činnosti a didaktické hry.

Stránka je obohatená fotogalériou.

 

Novinky

Divadelné predstavenie "Nebojsa"

24.06.2019 22:55
Naše deti z ŠKD zaujal pútavý príbeh, ktorý už naše staré mamy rozprávali. Ožil v podaní Divadla PORTÁL. Rozprávkové putovanie hlavného hrdinu za láskou aj strašidlami bol tentokrát ozvláštnený bábkami. Deti pozorne sledovali putovanie Mateja, prežívali nástrahy, ktoré ho čakali na ceste...

Talent ŠKD

19.06.2019 09:47
Aj tohtoročný " Talent ŠKD" bol plný prekvapení. Svoj talent predviedli deti v speve, kreslení a tanci. Talent ŠKD sa niesol v dobrej nálade. Všetky deti si na záver zaspievali a zatancovali. Najšikovnejší speváci, tanečníci aj maliari boli odmenený sladkosťami a diplomom. Deti nám opäť ukázali,...

OZNAM - LETO

18.05.2019 19:46
ŠKD organizuje počas letných prázdnin denný tábor pre žiakov 1. 4. roč. ZŠ Ulica mieru od 05.08. 2019 – do 09.08. 2019  v čase od 7,00 hod. do 15, 00 hod. Náplň činnosti: - výlety do okolia Bytče , hry , súťaže.. - strava v školskej jedálni - poplatok je 30,00 €  (v cene je 5 x...

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

06.05.2019 21:36
Vážení rodičia. Ak máte záujem, aby Vaše dieťa v školskom roku 2019/2020 navštevovalo ŠKD, vypíšte prosím žiadosť o prijatie, ktorú obdržíte prostredníctvom Vášho dieťaťa, alebo u p. vychovávateliek. Žiadosť je potrebné odovzdať v ŠKD do 18. 05. 2019.  

Zem je to, čo máme všetci spoločné

27.04.2019 22:48
V piatok 26. apríla 2019 sa v našom ŠKD uskutočnila beseda ku dňu zeme. Deti si s veľkým záujmom pozreli filmové ukážky o znečisťovaní našej planéty, aj aké následky to má na naše životné prostredie. Počas besedy deti rozprávali ako sa ony môžu podieľať na ochrane prírody a vodných zdrojov. So...

Rozvíjame si logické myslenie aj v ŠKD...

16.04.2019 11:04
Vo štvrtok, 11.4. 2018 sme si v ŠKD spríjemnili popoludnie logickými hrami, riešili sme i hlavolamy. Hraním logických hier si deti rozvíjajú logické myslenie, postreh, pozornosť, sústredenie, samostatnosť, učia sa dodržiavať pravidlá, nepodvádzať, vždy dohrať až do konca, čo je skvelá príprava...

Mobilné planetárium

12.04.2019 21:14
V piatok 12.04. zavítalo medzi nás do ŠKD mobilné planetárium. Pre deti bol pripravený program, v mobilnej planetárnej kupole, s interaktívnym výkladom lektora. Deti mali možnosť, ležmo pozorovať " Život stromov" 1.-2. roč. a "Neuveriteľný vesmír" 3.-4. roč. Súčasťou výkladu boli aj pacovné listy....

Marec „ mesiac knihy“

27.03.2019 19:44
Marec nepochybne patrí k mesiacom, kedy sa navštevujú knižnice, čítajú sa knižky a pod. V knihách si deti vysnívajú svoj svet, vykresľujú si jednotlivé príbehy, postavy, rozvíja sa ich fantázia. Tak ako každý rok, tak aj tento rok deti zavítali do našej mestskej knižnice. Pani...

Filmové predstavenie "Coco" v DK v Bytči

27.02.2019 10:31
V piatok 22. februára 2019 120 deti z ŠKD navštívilo dve filmové predstavenia v Dome kultúry v Bytči. Kinosálu deti obsadili do posledného miesta. Kreslená rozprávka "Coco" zaujala deti svojím napínavým príbehom o rodine a  nejednému malému divákovi vypadli aj slzičky. Deti odcházali z...

Karnevalová škrabošková diskotéka

01.02.2019 18:49
Fašiangy sú časom plesov, zábav i karnevalov. Zábavu majú radi nielen dospelí, ale aj deti. Vo štvrtok 31. januára p. vychovávateľky pripravili pre deti v ŠKD fašiangovú, karnevalovú diskotéku. Podmienkou účasti bol vstup v karnevalovej škraboške alebo vo vlastnoručne vyrobenom klobúku. Na...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Novinky

Uvoľňovanie detí z ŠKD

11.09.2022 15:23
   Vážení rodičia. ŠKD je súčasťou školy a okrem iných zákonov a nariadení sa riadi aj Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2022 o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach,  zo 17. januára 2022. Chceli by sme Vás...

Oddelenia ŠKD 2022/23

01.09.2022 22:23
Oddelenia ŠKD šk. rok 2022/23   Odd. vychovávateľka triedy poznámka I. M. Čvapková II.D III.B HERŇA zvoniť od 15:30 PIATOK od 15:00 II. Mgr. M....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>