Beseda ku "Dňu Zeme"

20.04.2016 23:16

Ku Dňu Zeme sme uskutočnili besedu s pani Ing.Garčárovou, ktorá naše deti zaujala pútavým rozprávaním o prírode, lesoch, chránených zvieratách a vtákoch, doplneným prezentáciou. Vysvetlila im, že Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci nás na dopady ničenia životného prostredia. Na záver odpovedala deťom na ich otázky a potešila ich pustením kreslenej veselej rozprávky o vode.

                                                                                                                                                                                               A. Bučová

Deň Zeme!

Dnes kričí celá Zem ,
má sviatok, viem,
ale ten krik je akýsi zúfalý,
kde sme sa to dostali ?

Pozbierame igelitky,
nech je miesto aj pre rybky.
Nepustíme nákladiaky,
na miesta kde žijú raky.

Vyčistíme potôčiky,
poďte deti.
Roboty nás čaká dosť,
Zemeguli pre radosť.

—————

Späť