Beseda o problémoch šikanovania a jeho prevencii

28.11.2019 22:25

Vo štvrtok 28. novembra sa 82 deti /3.-4. roč./ ŠKD v kongresovej sále zúčastnilo besedy o problémoch šikanovania a jeho prevencii, v spolupráci s Mestskou políciou. Páni policajti deťom vzsvetlili rôzne druhy šikanovania - medzi deťmi v škole, v ŠKD aj mimo školy. Vysvetľovanie doplnili názornými videami ktoré sa deťom veľmi páčili. Kládli veľký dôraz na pravé priateľstvo, kamarátstvo, upevňovanie priateľstva a podanie pomocnej ruky. Deti sa do rozhovoru k danej téme aktívne zapájali. Nakoniec páni policajti deťom porozprávali aj o svojej práci, jej povinnostiach a právach. Je dôležité hovoriť o týchto skutočnostiach, aby si deti uvedomili, že ľudské práva sú rovnaké pre každého bez rozdielu. Deti odchádzali z besedy spokojné, obohatené o nové informácie ako sa slušne a nekonfliktne správať.