Beseda " Prevencia šikanovania "

17.01.2018 17:56
 Aj v tomto roku pokračuje spolupráca nášho ŠKD s CPPPaP v Bytči. Dňa 17. januára sa deti prvých tried zúčastnili na besede, ktorá bola zameraná na prevenciu šikanovania. Školské prostredie je pre prvákov ešte pomerne nové, deti sa učia riešiť rôzne situácie a konflikty. Je dôležité, aby vedeli, aké konanie je neprijateľné, aké majú práva ale aj povinnosti. Deti sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli, aké nástrahy na nich číhajú na internete, kde im hrozí nebezpečenstvo, ako sa majú správať v rôznych situáciách.
   Beseda bola veľmi poučná a dynamická. Deti sa aktívne zapájali a boli veľmi zvedavé. V nasledujúcich týždňoch bude podobný program pripravený aj pre deti ostatných ročníkov. Besedy budú primerané ich veku a zamerajú sa na problémy, ktoré sú typické pre ich vekovú kategóriu.
 
Mgr. D. Homolíkvá

—————

Späť