Beseda so záchranárom Bc. J. Zrebným

19.02.2016 19:22

150 hasiči, voda s ohňom zacvičí, 155, lekár je tu hneď, 158 máš, políciu privoláš, stodvanástka čarovná, záchranárov privolá. Týmito   dôležitými číslami  sa začala 19.2.2016 beseda s členom rýchlej zdravotnej záchrannej služby v Bytči pánom Zrebným. V úvode oboznámil deti s prácou záchranárov. Deti zaujal rozhovorom s mnohými otázkami, ktoré im kládol počas praktických ukážok. Demonštroval ich priamo na vybraných deťoch / prvá pomoc pri strate vedomia, silné krvácanie, zlomeniny, uštipnutie alergikov včelou, alebo osou.../. Deti si vyskúšali aj stabilizovanú polohu. Po množstve otázok detí, na ktoré im pán Zrebný odpovedal  sa mu poďakovali a odmenili ho veľkým potleskom. Deti si počas besedy zopakovali poznatky, ktoré už vedeli, ale aj mnoho nových sa naučili.

                                                                                                                                                                   A.Bučová

—————

Späť