FAŠIANGY, TURICE, VEĽKÁ NOC PRÍDE....

02.02.2018 18:08

tak sa spieva v ľudovej piesni. Všetci dobre vieme, že fašiangy sú časom plesov, bálov, zábav, veselíc i karnevalov. Zábavu majú radi nielen dospelí, ale aj deti. Vo štvrtok 1. februára p. vychovávateľky pripravili pre deti v ŠKD fašiangovú diskotéku. Podmienkou účasti bol vstup v karnevalovej škraboške alebo v zaujímavom klobúku. Na fašiangovej diskotéke nechýbali ani hudobno-pohybové hry: Tancujúce hady, sochy, metlový tanec, klobúkový tanec, na zvieratká, otec Abrahám, hlava, ramená, kolená...                                                                                                                   Súťaž o najlepšieho tanečníka i výborná hudba, o ktorú sa nám postaral  DJ Jurko Puchoň. Pre deti bolo pripravené chutné občerstvenie - šišky, džús i sladkosti. Diskotéka bola skvelá a deti odchádzali domov v dobrej nálade s úsmevom na tvári.

Už sa tešíme na ďalšie stretnutie.                                                                                                                               Mgr. Ľ. Skatuloková

—————

Späť