Filmové predstavenie "Coco" v DK v Bytči

27.02.2019 10:31

V piatok 22. februára 2019 120 deti z ŠKD navštívilo dve filmové predstavenia v Dome kultúry v Bytči. Kinosálu deti obsadili do posledného miesta. Kreslená rozprávka "Coco" zaujala deti svojím napínavým príbehom o rodine a  nejednému malému divákovi vypadli aj slzičky. Deti odcházali z kina spokojné a už teraz sa tešia na na návštevu ďalšieho filmového predstaveni