Jesenná turistická vychádzka

18.10.2019 23:20

Krásne slnečné popoludnie sme využili v školskom klube na jesennú turistickú vychádzku. 123 detí priamo v prírode pozorovalo zmeny a krásu farieb jesene. Cestou  na Ostrý vrch si nazberali farebné listy, kamienky, šípky a rôzny prírodný materiál, ktorý využijú pri esteticko-výchovnej a pracovnej činnosti v oddeleniach. Na horskej lúke sme si porozprávali o Svetovom dni zvierat / 4.10./, o ochrane prírody. Deti si utvrdili znalosti z prírodovedy a vlastivedy. Zmerali si sily v prekonávaní prírodných prekážok. Zahrali sa pohybové hry. S dobrým pocitom príjemne stráveného odpoludnia sme sa vrátili do ŠKD.