Kultúrny program detí ŠKD v DSS v Bytči

21.10.2016 19:07

Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí, ani sa nenazdáme ako, jedného dňa je tu  staroba, jednoducho je tu.

S radosťou a potešením naše pani vychovávateľky s deťmi ŠKD v Mesiaci úcty k starším  pripravili pre starších občanov v DSS Jesienka v Bytči kultúrny program plný detských a ľudových piesní, ľudových tancov s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo  v živote urobili. Každého potešil aj ručne vyrobený drobný darček od detí. Pri speve a tanci ich sprevádzal na akordeóne p. učiteľ Ciesarík. Na záver kultúrneho programu zahral starkým aj na želanie. Dúfame, že im  na túto slávnostnú chvíľu ostanú  pekné spomienky a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

A. Bučová

—————

Späť