Odhlásenie dieťaťa od 1. januára 2023

18.12.2022 22:54

Vážení rodičia.

Ak plánujete odhlásiť svoje dieťa z ŠKD od 1. januára 2023, písomnú odhlášku je potrebné doručiť najneskôr 

do  22. decembra 2022 (štvrtok, posledný deň pred začiatkom vianočných prázdnin).

Ďakujeme za pochopenie