Poplatky ŠKD

27.09.2021 17:21

Vážení rodičia. 

Ak máte evidovaný preplatok v poplatkoch ŠKD za uplynulý školský rok 2020/2021  a Vaše dieťa nenavštevuje v aktuálnom školskom roku ŠKD, kontaktujte vedenie školy.

Zároveň upozorňujeme rodičov, ktorí neuhradili poplatky ŠKD za mesiace september, október 2021, že termín splatnosti uplynul 20. septembra 2021. Informácie potrebné k úhrade poplatkov nájdete v aplikácii EduPage (sekcia Platby).