Prevádzka ŠKD od 21. februára 2022

20.02.2022 15:08

Vážení rodičia.
Od pondelka 21. februára 2022 bude obnovená prevádzka ŠKD v bežnom režime
Od 6:00 do 7:30 ranné zhromažďovacie oddelenie na prízemí (zvonček HERŇA).

Vzhľadom na zabezpečenie dozoru je potrebné priviesť dieťa do ŠKD najneskôr do 7:15. Od 7:15 do 7:30 bude službukonajúca p.vychovávateľka pri deťoch v herni a nebude zabezpečovať otváranie dverí.
Od 7:30 môžu vstupovať do budovy všetky deti. Deti, ktoré budú v zbernom oddelení ŠKD pustí p. vychovávateľka o 7:30 do tried.

Popoludní budú deti vo svojich oddeleniach do 15:30. Do tohto času používajte zvončeky jednotlivých oddelení. (oddelenia III., VIII.,IX., X.do 15:00).
Od 15:30 do 17:00 je zabezpečené zberné oddelenie v herni. V tomto čase použite zvonček HERŇA (oddelenia III.,VIII.,IX, X. od 15:00).