Prevádzka ŠKD od pondelka 26. apríla 2021

25.04.2021 16:21

Vážení rodičia.

Od pondelka 26. apríla 2021 bude prevádzka ŠKD pokračovať v pôvodných oddeleniach. Všetky deti budú pri svojich kmeňových vychovávateľkách. Pri preberaní dieťaťa je potrebné kontaktovať t.č. konkrétnej pani vychovávateľky.

Obnovuje sa aj prevádzka ranného ŠKD od 6:00 hod. Vzhľadom na zabezpečenie ranného filtra v ŠKD je potrebné priviesť dieťa najneskôr do 7:15 hod. Na privolanie službukonajúcej p. vychovávateľky používajte zvonček.

Popoludňajšie zberné oddelenie v herni bude v prevádzke od 15:30 hod. do 16:30 hod. Na privolanie službukonajúcej vychovávateľky používajte zvonček.

Prosíme rodičov ktorí majú záujem odhlásiť svoje dieťa zo ŠKD od 1. mája 2021, aby tak urobili najneskôr do konca tohto týždňa. Formulár odhlášky na vytlačenie nájdete na našich stránkach, prípadne si dieťa môže vyžiadať tlačivo u svojej pani vychovávateľky.