Prevádzka ŠKD od utorka 24. januára 2022

24.01.2022 18:00

Od utorka 24. januára 2022 dochádza k zmene v organizácii ŠKD.

Ranné schádzanie od 6:00 do 7:00 (zmiešané oddelenie pre všetky deti) zvonček HERŇA

od 7:00 môžu deti prechádzať priamo do svojich tried.

Popoludňajšia činnosť bude prebiehať v oddeleniach (jednotlivé oddelenia budú rozdelené na samostatné skupiny). Každá skupina bude vo svojej triede do 16:00. Popoludňajšie zhromažďovacie oddelenie sa ruší.

O podrobnostiach pri preberaní dieťaťa budú rodičov informovať kmeňové vychovávateľky telefonicky, prípadne prostredníctvom EduPage.

Pri preberaní dieťaťa môžu rodičia kontaktovať telefón ŠKD.