Prihlášky do ŠKD na školský rok 2022/2023

30.05.2022 08:27

Vážení rodičia.
V priebehu týždňa dostanú deti 1.-3. ročníka ktoré aktuálne navštevujú ŠKD, prihlášky do ŠKD na nasledujúci školský rok.

 Ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo ŠKD v školskom roku 2022/2023, prosíme Vás o odovzdanie vyplnenej prihlášky do 3.júna 2022.


Vzhľadom na to, že prihláška je súčasťou dokumentácie dieťaťa v ŠKD a podlieha kontrole, pri vypisovaní údajov je potrebné:
- uvádzať celé meno a priezvisko dieťaťa (bez zdrobnenín),
- v kolonke trieda uvádzať triedu, ktorú dieťa navštevuje v čase podania prihlášky,
- uvádzať adresu trvalého pobytu, ktorú má dieťa nahlasenú v škole (prípadne uviesť aj adresu prechodného pobytu),
- uvádzať telefónne číslo, na ktorom je možné okamžite rodiča kontaktovať počas pobytu dieťaťa v ŠKD.
Na základe podanej žiadosti bude riaditeľstvom školy vydané Rozhodnutie o prijatí.
Upozorňujeme, že Rozhodnutie o prijatí bude vydané deťom, ktoré budú mať v termíne uhradené všetky poplatky ŠKD.
V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte kmeňovú p.vychovávateľku.
Ďakujeme za pochopenie.