Rozdelenie detí v oddeleniach ŠKD 2021/2022

02.09.2021 14:50

 

Oddelenia ŠKD

 

oddelenie

vychovávateľka

triedy

poznámka

I.

M. Hulínová

I.D

II.D

HERŇA zvoniť od 15:30  ŠTVRTOK od 15:00

II.

M.Šefarová

II.A III.C

HERŇA zvoniť od 15:30 PONDELOK od 15:00

III.

Mgr.

B. Smetanová

I.C III.A

HERŇA zvoniť  od 15:00

IV.

Mgr.

V. Šmidová

I.B III.B

HERŇA zvoniť od 15:30  PIATOK od 15:00

V.

Mgr.

Ľ. Skatuloková

II.C III.C

HERŇA zvoniť od 15:30  UTOROK od 15:00

VI.

Mgr.

 D. Homolíková

I.A III.A

HERŇA zvoniť od 15:30

VII.

Mgr.

 M. Michálková

II.B III.C

HERŇA zvoniť od 15:30  STREDA od 15:00

VIII.

Mgr. M. Bugala

IV.B III.B

HERŇA zvoniť od 15:00

IX.

Mgr.

J. Červencová

IV.A IV.C

III.C

HERŇA zvoniť od 15:00

X.

  Ing.     

 M. Hromcová

III.D

HERŇA zvoniť od 15:00

 

Pri preberaní detí je potrebné použiť zvonček s označením oddelenia. V tabuľke sú vyznačené dni a časy, kedy deti z jednotlivých oddelení schádzajú do zberného oddelenia v herni. Oddelenia III., VIII., IX., X. každý deň o 15:00. 

Ostatné oddelenia sú vo svojich triedach každý deň do 15:30 okrem dní, v ktorých má kmeňová pani vychovávateľka službu do 17:00. V tomto dni je príslušné oddelenie vo svojej triede do 15:00,  od 15:00 je na privolanie službukonajúcej pani vychovávateľky potrebné použiť zvonček HERŇA.

I. oddelenie  ŠTVRTOK

II. oddelenie  PONDELOK

IV. oddelenie  PIATOK

V. oddelenie   UTOROK

VII. oddelenie STREDA