Rýchlejšie, vyššie, silnejšie.

03.03.2018 18:39

To je heslo OH. My sme pripravili OH pre naše deti ŠKD v telocvični. 28. 02. 2018 pre deti roč. 1. a 2. a 02. 03. 2018 pre deti roč. 3. a 4. V krátkosti sme ich oboznámili s históriou OH, symbolom, vlajkou a heslom. Deti mali pripravené množstvo hier a prekážkovú dráhu, kde ukázali telesnú zdatnosť, bojovnosť, rýchlosť, sústredenosť, toleranciu....                    

Na záver boli odmenené medailou a sladkosťou. Šťastné, spokojné a zdravo unavené odchádzali domov. OH pre deti pripravili p. vych. Skatuloková a Šefarová.                                                                                                      

M. Šefarová

—————

Späť