Rzvíjanie prosociánych zručností v ŠKD máj 2016

09.05.2016 17:32

V rámci spolupráce školy a OPPP v Bytči zavítali do nášho ŠKD psychologičky pani Alenka a pani Janka, ktoré pripravili pre deti aktivity a hry na rozvíjanie prosociálnych zručností u detí prvého stupňa ZŠ. Tieto aktivity a hry majú veľký význam, pretože dávajú deťom nielen možnosť spolupoznania a utvárania vzťahu k sebe, ale umožňujú im aj získať zručnosti v sociálnej komunikácii a tým skvalitňovať pozitívne medziľudské vzťahy.   

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.                                                                                                                                                  L. Skatuloková                                                                              

—————

Späť