ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre

16.02.2021 18:51

Po vianočných prázdninách sme sa všetci opäť tešili na spoločný návrat do školy. Netušili sme však, čo nám táto nevyspytateľná doba prinesie.

Vírus rozhodol za nás a vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu sa uzatvoril aj prvý stupeň škôl. ŠKD zostal v prevádzke pre deti rodičov, ktorí svoju prácu nemohli vykonávať z domu. Počas štyroch týždňov sme sa  stretávali v priestoroch CVČ. V dopoludňajších hodinách sa deti pod dohľadom vychovávateliek venovali príprave do školy. Po dobrom obede v jedálni sme vybehli von na školský dvor, kde sme sa mohli venovať pohybovým aktivitám na čerstvom vzduchu. V prípade nepriaznivého počasia sme využívali priestory CVČ, Lego herňu, prípadne sme sa venovali rôznym tvorivým aktivitám.