Talent ŠKD

25.05.2016 20:08

Čože to ja všetko viem? Tancovať, či spievať chcem? Aj my deti zo školského klubu sme ukázali svojim spolužiakom, aký sme šikovní. Zúčastnili sme sa  4. ročníka súťaže " Talent ŠKD". Opäť ho pripravila p. vych. Janka Šmahajová. Deti súťažili v speve, tanci, hre na hudobný nástroj a recitácií. Na záver sme si spoločne zaspievali, zatancovali a odmenili všetky súťažiace deti veľkým potleskom a diplomami. Takto príjemne sme stávili odpoludnie v ŠKD. Už teraz sa tešíme na budúci ročník.

                                                                                                                                                                                                         A. Bučová