"V zdravom tele zdravý duch"

31.01.2020 20:06

Pani vychovávateľky pripravili pre deti ŠKD v telocvični športové odpoludnia. V pondelok 27.01. súťažili tretiaci, štvrtáci a v piatok 31.01.2020 prváci, druháci. Zmerali si svoje sily, obratnosť i šikovnosť v športových hrách a súťažiach. Športové a pohybové hry boli zamerané na rýchlosť, obratnosť, silu, sústredenie i presnosť. Deti  súťažili v rôznych disciplínach, zdolávali prekážkovú dráhu, chyť si loptičku, čiarová naháňačka. Súžažili i v družstvách, 3. a 4. roč. zaujala najviac súťaž "Ostrov", 1. a 2. roč.  súťaž " Vláčik". Na záver boli súťažiace deti odmenené pochvalou a sladkosťami.                                                                                     

Prežili sme popoludnie plné relaxu, zábavy, zúžitkovali prekypujúcu energiu a urobili niečo pre svoje zdravie. 

Tešíme sa na ďalšie športové stretnutie.