Jesenná turistická vychádzka

12.10.2018 22:28

Krásne  slnečné popoludnie sme využili v školskom klube na jesennú turistickú vychádzku. 126 detí priamo v prírode pozorovalo zmeny a krásu farieb jesene. Cestou  na Ostrý vrch si nazberali farebné listy, kamienky, šípky a rôzny prírodný materiál, ktorý využijú pri esteticko-výchovnej a pracovnej činnosti v oddeleniach. Na horskej lúke im pani vychovávateľky porozprávali o Svetovom dni zvierat / 4.10./, utvrdili  si znalosti z prírodovedy a vlastivedy. Deti  si zmerali sily v prekonávaní prírodných prekážok. Zahrali sa pohybové hry. S dobrým pocitom príjemne stráveného odpoludnia sme sa vrátili do ŠKD.

A. Bučová

—————

Späť