Vianočné prianie

23.12.2020 18:11

 

Vážení rodičia, milé deti. Krásne Vianoce prežité v zdraví, šťastí a láske prajú pani vychovávateľky Miladka, Janka, Alenka, Ľudka, Martinka, Majka, Danka, Veronika, Mirka, Marta.