Vianočný kultúrny program v Jesienke

20.12.2017 18:14

Prišli sme k Vám s koledami, chceme Vám dnes zaspievať, zdravia, šťastia vinšovať.  

Pred "Vianočnými sviatkami" prišli deti zo školského klubu svojimi piesňami, tancom a koledemi potešiť dôchodcov v DSS Jesienke v Bytči. Počas vystúpenia nejednému z prítomných zvlhli oči slzami. K vianočným piesňam sa pripojili aj starkí a pri záverečnej piesni sa už jedáleň ozývala spevom všetkých prítomných. Celé vystúpenie sprevádzali na akordeónoch p. učiteľ Ciearík so svojim synom Jankom. Na záver zahrali starkým na želanie. Deti boli za svoje vystúpenie odmenené veľkým potleskom a sladkým občerstvením.

A. Bučová

 

—————

Späť