Z rozprávky do rozprávky

18.03.2016 22:57

Kde bolo, tam bolo... Týmito slovami sa začínalo odpoludnie pre deti z ŠKD a roč. 1.-4.   "Z rozprávky do rozprávky" s Pavlom Dobšinským. Pripravili sme ju v spolupráci s pani učiteľkami z prvého stupňa. Konala sa v piatok 18. 3. 2016 na prvom poschodí v budove 1-4 roč. Zúčastnilo sa jej 104 detí. Hravou formou boli pripravené prezentácie a súťaže k danej téme. Deti sa dozvedeli nové zaujímavé informácie o rozprávke a o Pavlovi Dobšinskom. Na konci si precvičili svoje vedomosti vo vedomostnom kvíze.  Okrem toho si mohli prečítať knižky, vytvorili si svoje vlastné rozprávky, maľovali rozprávkové postavy na veľký papierový pás, ktorý pripomínal filmové plátno. Za svoje výkony boli aj sladko odmenené.  Akciu  zavŕšil zostrih krátkych rozprávok, kde si deti mohli pozrieť naše tradičné  rozprávky. Všetkým sa podujatie veľmi páčilo a deti si odnášali mnoho pekných zážitkov. Za podporu akcie ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Katke Hromcovej.

                                                                                                                                                                    Mgr.M. Michálková

—————

Späť