Z rozprávky do rozprávky

23.03.2018 21:12

Vo štvrtok  22. marca 2018 sme sa v ŠKD ponorili do sveta fantázie. Čakalo nás rozprávkové popoludnie „z rozprávky do rozprávky“. Hravou formou sme sa v prezentácii dozvedeli  čo je rozprávka, čo je rozprávková postava, kto je autor, čo je ilustrácia a pod. Potom sa deti rozdelili do družstiev a riešili vedomostný kvíz. Všetci boli zapálení a usilovne riešili jednotlivé úlohy. Nasledovala posledná časť, vytvorenie ilustrácie . Deťom bol prečítaný krátky úryvok z rozprávky o Lietajúcom kufri. Na základe toho mali nakresliť, to čo počuli. Prví piati boli odmenení diplomami, cenami a ostatní dostali sladkú odmenu. Deti odchádzali s príjemnými zážitkami a s úsmevom na tvári.

Mgr. M. Michálková

—————

Späť