Začiatok školského roka 2021/2022

30.08.2021 09:45
Vážení rodičia,
 
V tomto školskom roku dochádza k zmene v usporiadaní jednotlivých oddelení. Deti z III. a IV. ročníkov budú rozdeľované do viacerých oddelení. Zaniká oddelenie, v ktorom boli iba dochádzajúce deti. Tieto deti budú v skupinách so svojimi spolužiakmi. Deti rodičov, ktorí v priebehu júna podali prihlášku,dostali rozhodnutie o prijatí, ktoré podpísané doručili svojej pani vychovávateľke, sú automaticky zaradené do oddelení.
 
Prosíme rodičov, ktorí zmenili rozhodnutie a nechcú, aby ich dieťa nastúpilo do ŠKD, aby túto skutočnosť oznámili najneskôr do 1. septembra 2021. Prostredníctvom EduPage môžete kontaktovať pani vychovávateľku, u ktorej bolo Vaše dieťa v minulom školskom roku, prípadne vedúcu vychovávateľku D. Homolíkovú.
 
Prevádzka ŠKD bude zabezpečená od 3. septembra 2021 od 6:00 do 8:00 a po skončení vyučovania do 17:00.
 
Odvádzanie detí na autobusové spoje do Pšurnovíc, Malej Bytče a Mikšovej je zabezpečené v čase od 13:00 do 13:30.
 
Prosíme rodičov detí, ktoré nastúpia do ŠKD v piatok 3. septembra, aby spôsob a čas odchodu dieťaťa zo školského klubu uviedli PÍSOMNE. Telefonické žiadosti nebudú akceptované!
 
Všetky dôležité informácie týkajúce sa usporiadania a umiestnenia oddelení zverejníme na našej stránke vo štvrtok 2. septembra 2021.
 
Rodičom prvákov poskytnú všetky dôležité informácie pani vychovávateľky osobne, na začiatku školského roka priamo v triedach.
 
Rodičia starších žiakov môžu v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať prostredníctvom EduPage pani vychovávateľku, s ktorou komunikovali v minulom školskom roku, prípadne pani vychovávateľku D. Homolíkovú.
 
ŠKD 0915 989 447