Základné informácie k prevádzke ŠKD

01.09.2022 21:36
Vážení rodičia.
Od utorka 6. septembra bude ŠKD v prevádzke v bežnom režime. Je potrebné, aby Vaše dieťa malo vyplnený zápisný lístok s uvedeným časom a spôsobom odchodu z ŠKD. Pani vychovávateľky rozdajú deťom tlačivá priamo v triedach pri nástupe 5. septembra 2022.
 
 

Prevádzka ŠKD je zabezpečená od 6:00 do 17:00

 6:00 do 7:30      -  ranné schádzanie (herňa na prízemí)

 11:20 do 15:30  -  výchovná činnosť v oddelení, oddelenia II.,IV.,X. do 15:00

 15:30 do 17:00   - zhromažďovacie oddelenie (herňa na prízemí, oddelenia II., IV.,VIII., X. od 15:00)

 

 1. 1.Pri preberaní dieťaťa používajte zvončeky umiestnené vo vestibule budovy (počas výchovnej činnosti  v oddeleniach používajte zvončeky jednotlivých oddelení).
 2. 2. V prípade výpadku zvončeka do oddelenia, použite kontaktujte telefónne číslo ŠKD.
 3. 3.Pri príchode do ranného  oddelenia a popoludní počas zhromažďovacieho oddelenia používajte na privolanie službukonajúcej p. vychovávateľky zvonček označený HERŇA.  Pani vychovávateľka si ráno dieťa osobne preberie a poobede Vám dieťa odovzdá.
 4. Dieťa odchádza z ŠKD výhradne podľa údajov uvedených v zápisnom lístku. Prípadné zmeny v čase a spôsobe odchodu je potrebné uviesť PÍSOMNE.
 5.  Deti nie  je možné uvoľňovať na základe telefonátu rodiča.
 6. Na obed deti odchádzajú v sprievode vychovávateľky, obedujú pod jej dozorom.
 7. Obedy si rodič prihlasuje a odhlasuje sám, čip na obed zostáva v opatere dieťaťa.
 8. Všetky tlačivá, ktoré rodič podpisuje sú súčasťou Dokumentácie dieťaťa v ŠKD.
 9.  Dôležité informácie týkajúce sa prevádzky ŠKD budú vždy včas zverejnené na stránke školy (sekcia Školský klub detí), prípadne prostredníctvom EduPage.
 10. ŠKD  sa ako súčasť školy riadi Školským poriadkom a Vnútorným poriadkom ŠKD.
 11. Telefonický kontakt: 0915 989 447