Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

06.05.2019 21:36

Vážení rodičia.

Ak máte záujem, aby Vaše dieťa v školskom roku 2019/2020 navštevovalo ŠKD, vypíšte prosím žiadosť o prijatie, ktorú obdržíte prostredníctvom Vášho dieťaťa, alebo u p. vychovávateliek. Žiadosť je potrebné odovzdať v ŠKD do 18. 05. 2019.