Novinky

Poplatky ŠKD

27.09.2021 17:21
Vážení rodičia.  Ak máte evidovaný preplatok v poplatkoch ŠKD za uplynulý školský rok 2020/2021  a Vaše dieťa nenavštevuje v aktuálnom školskom roku ŠKD, kontaktujte vedenie školy. Zároveň upozorňujeme rodičov, ktorí neuhradili poplatky ŠKD za mesiace september, október 2021, že termín...

Rozdelenie detí v oddeleniach ŠKD 2021/2022

02.09.2021 14:50
  Oddelenia ŠKD   oddelenie vychovávateľka triedy poznámka I. M. Hulínová I.D II.D HERŇA zvoniť od 15:30  ŠTVRTOK od...

Základné informácie pre rodičov

30.08.2021 19:01
  Prevádzka ŠKD je zabezpečená od 6:00 do 17:00  6:00 do 7:30      -  ranné schádzanie (herňa na prízemí)  11:20 do 15:30  -  výchovná činnosť v oddelení (oddelenia I. – VII.)  12:15 do 15:00  - výchovná činnosť...

Začiatok školského roka 2021/2022

30.08.2021 09:45
Vážení rodičia,   V tomto školskom roku dochádza k zmene v usporiadaní jednotlivých oddelení. Deti z III. a IV. ročníkov budú rozdeľované do viacerých oddelení. Zaniká oddelenie, v ktorom boli iba dochádzajúce deti. Tieto deti budú v skupinách so svojimi spolužiakmi. Deti rodičov, ktorí...

Posledný deň v škole

30.06.2021 22:08
Ani sme sa nenazdali a je tu posledný deň školského roka. Opäť prichádza čas na ktorý sa tešia určite všetky deti. Teplé, slnečné dni naplnené hrami,  šantením a zážitkami. Tešíme sa na ten čas bezstarostnosti a radosti, po ktorom sa opäť stretneme v ŠKD.  Pre niektoré deti však nastane...

Prihlášky do ŠKD

19.05.2021 08:32
Vážení rodičia. Ak máte záujem aby Vaše dieťa navštevovalo ŠKD aj v budúcom školskom roku, je potrebné  do konca tohto týždňa odovzdať vyplnenú príhlášku. Na základe tejto prihlášky Vám bude vydané rozhodnutie o prijatí. Prihláška aj rozhodnutie o prijatí sú oficiálne tlačivá, ktoré sú...

Prevádzka ŠKD od pondelka 26. apríla 2021

25.04.2021 16:21
Vážení rodičia. Od pondelka 26. apríla 2021 bude prevádzka ŠKD pokračovať v pôvodných oddeleniach. Všetky deti budú pri svojich kmeňových vychovávateľkách. Pri preberaní dieťaťa je potrebné kontaktovať t.č. konkrétnej pani vychovávateľky. Obnovuje sa aj prevádzka ranného ŠKD od 6:00 hod. Vzhľadom...

Deň Zeme

21.04.2021 18:05
 22. apríla 1970 v USA sa 20 miliónov Američanov — 10 % vtedajšej populácie USA – rozhodlo pochodovať za zlepšenie životného prostredia. Tento deň sa tak považuje za spustenie moderného environmentálneho hnutia. Aj my v ŠKD sme sa rozhodli priložiť ruku k dielu. Spoločne sme vyčistili...

ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre

16.02.2021 18:51
Po vianočných prázdninách sme sa všetci opäť tešili na spoločný návrat do školy. Netušili sme však, čo nám táto nevyspytateľná doba prinesie. Vírus rozhodol za nás a vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu sa uzatvoril aj prvý stupeň škôl. ŠKD zostal v prevádzke pre deti rodičov, ktorí svoju...

Vianočné prianie

23.12.2020 18:11
  Vážení rodičia, milé deti. Krásne Vianoce prežité v zdraví, šťastí a láske prajú pani vychovávateľky Miladka, Janka, Alenka, Ľudka, Martinka, Majka, Danka, Veronika, Mirka, Marta.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>