Vitajte na našom webe

Jar ŠKD


 

Vitajte na našej webovej stránke, ktorú sme venovali prezentácií našho školského klubu.

Stránku môžu využívať žiaci, učitelia, vychovávatelia i rodičia.

Nájdete tu rôzne metodické materiály, oznamy pre rodičov i deti, novinky z činnosti a didaktické hry.

Stránka je obohatená fotogalériou.

 


Novinky

Škola volá...

05.09.2016 07:06
S prvým školským zvonením sa aj u nás v ŠKD  začal 5. septembra 2016 nový školský rok. Tento prišiel s určitými zmenami. V tomto školskom roku pribudlo medzi nás 61 nových detí, z toho 56 prváčikov. Náš ŠKD navštevuje 244 detí z ročníkov 1.- 4. Aj v tomto školskom  roku...

—————

Finančná gramotnosť

02.06.2016 19:45
„Umenie nie je veľa zarábať, ale naučiť sa šetriť.“    Každý z nás denne prichádza do styku s peniazmi. Ako však peniaze vznikli? Ako sa peniaze zarábajú.? Ako sa peniaze dostanú do bankomatu? Čo je to banka? Prečo sporíme peniaze?    Aj takéto otázky kládli naše deti....

—————

Talent ŠKD

25.05.2016 20:08
Čože to ja všetko viem? Tancovať, či spievať chcem? Aj my deti zo školského klubu sme ukázali svojim spolužiakom, aký sme šikovní. Zúčastnili sme sa  4. ročníka súťaže " Talent ŠKD". Opäť ho pripravila p. vych. Janka Šmahajová. Deti súťažili v speve, tanci, hre na hudobný nástroj a recitácií....

—————

Rzvíjanie prosociánych zručností v ŠKD máj 2016

09.05.2016 17:32
V rámci spolupráce školy a OPPP v Bytči zavítali do nášho ŠKD psychologičky pani Alenka a pani Janka, ktoré pripravili pre deti aktivity a hry na rozvíjanie prosociálnych zručností u detí prvého stupňa ZŠ. Tieto aktivity a hry majú veľký význam, pretože dávajú...

—————

Škola v prírode "Čertov" apríl 2016

02.05.2016 20:29
Blíži sa koniec školského roku a opäť prišiel čas škôl v prírode. Aj naši štvrtáci absolvovali ŠVP v týždni od 24. do 29. apríla. V krásnom prostredí Lazov pod Makytou, časť Čertov sa stretlo takmer 90 detí. Súčasťou pedagogického dozoru boli aj naše p. vychovávateľky: Alenka,...

—————

Beseda ku "Dňu Zeme"

20.04.2016 23:16
Ku Dňu Zeme sme uskutočnili besedu s pani Ing.Garčárovou, ktorá naše deti zaujala pútavým rozprávaním o prírode, lesoch, chránených zvieratách a vtákoch, doplneným prezentáciou. Vysvetlila im, že Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Ide o ekologicky motivovaný...

—————

Vitamíny

05.04.2016 22:48
Tešila sa mrkvička: Oj, už nie som maličká ...Pre deti nášho ŠKD sme pripravili besedu s prezentáciou o vitamínoch, ktoré obsahujú ovocie a zelenina. Pri prezentácií sa deti aktívne zapájali a pohotovo odpovedali na otázky. V ďalšej časti si vyskúšali svoju šikovnosť v skladaní puzzle ovocia a...

—————

Zápis budúcich prváčikov do ŠKD pre škol.rok 2016/2017

05.04.2016 20:58
  Vážení rodičia, dňa 11., 12., 13. apríla 2016 sa koná zápis detí do 1. ročníka spoločne so zápisom do ŠKD. Milí rodičia, ak máte záujem, aby Vaše dieťa v školskom roku 2016/2017 navštevovalo ŠKD, vypíšte prosím žiadosť o prijatie, ktorú obdržíte pri zápise dieťaťa do 1. ročníka. Tešíme sa na...

—————

Beseda v mestkej knižnici

22.03.2016 23:12
Keď mám peknú knižku v ruke -- hoci neveľkú -- je mi, akoby som stretla dobrú priateľku. Kadečo mi vyrozpráva, čo ja nepoznám  zavedie ma do ďaleka, hore ku hviezdam. V pondelkové popoludnie nám počasie veľmi neprialo a tak nám padla vhod plánována návšteva knižnice. Pani riaditeľka...

—————

Z rozprávky do rozprávky

18.03.2016 22:57
Kde bolo, tam bolo... Týmito slovami sa začínalo odpoludnie pre deti z ŠKD a roč. 1.-4.   "Z rozprávky do rozprávky" s Pavlom Dobšinským. Pripravili sme ju v spolupráci s pani učiteľkami z prvého stupňa. Konala sa v piatok 18. 3. 2016 na prvom poschodí...

—————


Novinky

Škola volá...

05.09.2016 07:06
S prvým školským zvonením sa aj u nás v ŠKD  začal 5. septembra 2016 nový školský rok. Tento prišiel s určitými zmenami. V tomto školskom roku pribudlo medzi nás 61 nových detí, z toho 56 prváčikov. Náš ŠKD navštevuje 244 detí z ročníkov 1.- 4. Aj v tomto školskom  roku...

—————

Finančná gramotnosť

02.06.2016 19:45
„Umenie nie je veľa zarábať, ale naučiť sa šetriť.“    Každý z nás denne prichádza do styku s peniazmi. Ako však peniaze vznikli? Ako sa peniaze zarábajú.? Ako sa peniaze dostanú do bankomatu? Čo je to banka? Prečo sporíme peniaze?    Aj takéto otázky kládli naše deti....

—————