História ŠKD

Na našej ZŠ bola v školskom roku 1966/67 založená školská družina. Bolo v nej 33 žiakov v dvoch oddeleniach, ktoré viedli vychovávateľky Marta Garajová a Mária Soviarová. Oddelenia ŠD boli v priestoroch školských tried.

V školskom roku 1980/81 sa ŠD presťahovala do novovybudovanej budovy v areáli školy.

V školskom roku 1995/96 sa zmenil názov školskej družiny na školský klub detí – ŠKD.

V súčasnosti  pracuje v ŠKD 10 vychovávateliek v 10 oddeleniach s počtom  260 detí z roč. 1.-4. ŠKD je umiestnený na prvom poschodí v budove 1.-4. ročníkov.

K nášmu ŠKD neodmysliteľne patria mená pani vychovávateliek, ktoré už nepracujú, ale  pracovali v našej škole dlhé roky a ich rukami prešlo veľké množstvo detí.  Vo svojich oddeleniach sa neraz stretli aj s deťmi svojich bývalých žiakov.

Elena Krajíčková

Alena Bučová

Milada Šefarová

Janka Šmahajová