História ŠKD

Na našej ZŠ bola v školskom roku 1966/67 založená školská družina. Bolo v nej 33 žiakov v dvoch oddeleniach, ktoré viedli vychovávateľky Marta Garajová a Mária Soviarová. Oddelenia ŠD boli v priestoroch školských tried.

V školskom roku 1980/81 sa ŠD presťahovala do novovybudovanej budovy v areáli školy.

V školskom roku 1995/96 sa zmenil názov školskej družiny na školský klub detí – ŠKD.

Toho času pracuje v ŠKD 10 vychovávateliek v 10 oddeleniach s počtom  257 detí z roč. 1.-4. ŠKD je umiestnený na prvom poschodí v budove 1.-4. ročníkov.