Kontakty

 

Alena Bučová, vychovávateľka

a.bucova@gmail.com  

ŠKD pri základnej  škole Ul. mieru Bytča

č. t. 0915989447