Novinky

Jesenná turistická vychádzka

12.10.2018 22:28
Krásne  slnečné popoludnie sme využili v školskom klube na jesennú turistickú vychádzku. 126 detí priamo v prírode pozorovalo zmeny a krásu farieb jesene. Cestou  na Ostrý vrch si nazberali farebné listy, kamienky, šípky a rôzny prírodný materiál, ktorý využijú pri...

—————

"Nezbedná opička Kika" preventívny program pre našich prváčikov

05.10.2018 22:11
V rámci spolupráce s CPPPaP v Bytči dňa 5. 10. 2018 medzi našich prváčikov do ŠKD zavítala nezbedná opička Kika. Opička je plyšová hračka, ktorá nás sprevádza celým preventívnym programom, ktorý obsahuje štyri stretnutia. Stretávame sa raz za týždeň po 45 min.  Deti sa spolu s opičkou učia...

—————

Návšteva výstavy ovocia a zeleniny

01.10.2018 20:33
Na jeseň je veľký zber, čo narástlo rýchlo ber.   Aj deti z nášho školského klubu navštívili výstavu ovocia a zeleniny v KD v Bytči. Najviac sa im páčili okrasné dyne a jesenná záhradka. Zaujali ich aj  výrobky z jesenných plodov. Deti si z výstavy odniesli veľa nových nápadov, ktoré...

—————

Divadelné predstavenie "Martinko Klingáč"

28.09.2018 21:25
142 detí z nášho ŠKD sa konečne dočkalo dlho očakávaného divadelného prestavenia "Matinko Klingáč", v podaní profesionálnych hercov divadla Portál z Prešova. Pôsobivo stvárnený príbeh rozprával o postave Martinka Klingáča, známej nie len zo slovenských rozprávok Pavla Dobšinského, ale aj po celom...

—————

Rozlúčka so školským rokom 2017/2018

29.06.2018 08:27
Deň pred ukončením školského roka 2017/2018 sme si spríjemnili popoludnie koncoročnou diskotékou. Deti sa vyšantili pri tanečných hrách a pesničkách. Na záver diskotéky bolo vyhodnotenie najlepších tanečníkov. Všetky deti dostali sladkú odmenu za ich tanec. Spolu s pani vychovávateľkami...

—————

Filmové predstavenie Ferdinand

27.06.2018 19:30
Na konci školského roka sme s deťmi navštívili dve filmové predstavenia s názvom "Ferdinad". Kinosála sa počas premietania ozývala smiechom, výkrikmi, povzbudzovaním Ferdinanda. Deti boli z rozprávky nadšené a dlho o nej ešte rozprávali. Dúfajme, že aj budúce predstavenia urobia deťom takúto...

—————

"V zdravom tele zdravý duch!"

27.06.2018 08:02
V utorok 26.6.2018 p. vychovávateľky pripravili pre deti športové popoludnie. Športové a pohybové hry boli zamerané na rýchlosť, obratnosť, silu, sústredenie i presnosť. Deti si zmerali sily v rôznych disciplínach. Zdolávali prekážkovú dráhu, hokejkou triafali loptičku do brány, hádzali krúžky na...

—————

Stavanie mája 30.04.2018

02.05.2018 18:53
Stavanie májov patrí  medzi naše najtypickejšie slovenské tradície. Táto tradícia je zvyčajne sprevádzaná aj spevom a tancom. Tak tomu bolo aj tento rok. V pondelok 30. apríla 2018 mesto Bytča v spolupráci s miestnymi hasičmi postavili pre naše ženy a dievčatá máj....

—————

Naša ZEM

27.04.2018 19:29
„Ruku na to, že budeme chrániť  našu zem“, tak s týmto prísľubom odchádzali žiaci ŠKD z besedy, ktorá sa uskutočnila 26.4.2018, pri príležitosti medzinárodného sviatku Dňa Zeme. Deti si spolu s pani vychovávateľkami pomocou prezentácie vysvetlili, ako správne separovať odpad...

—————

Talent ŠKD

26.04.2018 07:52
Dňa 24.04.2018 sme v školskom klube detí uskutočnili súťaž "Talent ŠKD". Ukážky z vystúpení detí boli veľmi dobre pripravené. Našim cieľom bolo zapojiť čo najviac detí do tohto podujatia. Deti sa tak učia slušnému správaniu a nebáť sa vystupovať na verejnosti. Deti predviedli svoje schopnosti v...

—————