Exkurzia na Žilinskej univerzite

21.11.2018 20:16

Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.” V rámci vyučovania aj činnosti ŠKD sa snažíme viesť deti k čítaniu. Spolu s pani učiteľkou Mgr. Renátou Ovčíkovou sme dňa 20.11. 2018 zorganizovali exkurziu na Žilinskej univerzite. Prvá časť programu bola vyhradená na návštevu dopravného laboratória, kde nás privítal výskumný pracovník Žilinskej univerzity p. Lumír Pečený. Deti si mohli pozrieť model železnice. Vyskúšali si ako fungujú jednotlivé prístroje a dozvedeli sa o nich dôležité informácie. Zaujímavosťou bol najstarší stroj dopravnej kancelárie, ktorý má 100 rokov. Druhým bodom programu bola exkurzia v univerzitnom vydavateľstve EDIS.  Pani riaditeľka Alena Michálková nás privítala a ukázala nám ako fungujú jednotlivé stroje. Deti sa dozvedeli zaujímavé informácie napr. ako vzniká kniha, akým procesom musí  prejsť, videli ako sa tlačia knihy, ako sa zlatia. Vyskúšali si taktiež tlačenie na papier. Na konci dostali sladkú odmenu a ako dobrú motiváciu na čítanie každý dostal knihu a malú pamiatku na exkurziu. Deti odchádzali nadšené, plné nových informácii.

 

—————

Späť