Finančná gramotnosť

02.06.2016 19:45

„Umenie nie je veľa zarábať, ale naučiť sa šetriť.“

   Každý z nás denne prichádza do styku s peniazmi. Ako však peniaze vznikli? Ako sa peniaze zarábajú.? Ako sa peniaze dostanú do bankomatu? Čo je to banka? Prečo sporíme peniaze?

   Aj takéto otázky kládli naše deti. Dňa 2. júna sme sa stretli s riaditeľkou pobočky PRIMA BANKY v Bytči, p. Júliou Sýkorovou. Beseda bola zameraná na finančnú gramotnosť. Pani riaditeľka prostredníctvom prezentácie deťom objasnila základné pojmy. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavého o práci bánk, sporení, pôvode peňazí.                                                                                                                                Beseda deti zaujala. V záverečnom  kvíze boli za správne odpovede odmenené omaľovánkami a sladkosťou.

                                                                                                                                                                                            D. Homolíková