Karneval ŠKD

05.02.2023 18:45

Vážení rodičia.
V piatok 17. februára 2023 sa v telocvični našej školy uskutoční Karneval ŠKD (od 13:30 hod. do 15:00 hod.).
Pre deti bude pripravené malé občerstvenie, zábavné hry, detská diskotéka, tombola. Účasť na karnevale nie je podmienená karnevalovým kostýmom. Lístok do tomboly dostane automaticky každé dieťa navštevujúce ŠKD, ktoré sa zúčastní na karnevale. V tejto súvislosti by sme chceli osloviť a poprosiť rodičov, ktorí majú možnosť prispieť nám cenami do karnevalovej tomboly. Privítame akékoľvek drobnosti, ktoré potešia deti. Časť tomboly už máme pokrytú z príspevku ZRPŠ, s Vašou pomocou by sme však mohli potešiť väčší počet detí. V prípade, ak sa rozhodnete pomôcť nám takýmto spôsobom, kontaktujte svoju pani vychovávateľku.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
Vychovávateľky ŠKD