Marec- mesiac knihy

03.04.2022 18:56

Ako každý rok, aj tohtoročný marec bol tradične zasvätený knihám. Aj keď sa čítaniu v ŠKD venujeme počas celého roka v jednotlivých oddeleniach, rozhodli sme sa, že práve v tomto mesiaci si spoločne  prečítame zaujímavé knižné tituly. V rámci čítania na pokračovanie sme si zvolili príbehy  Gabriely Futovej. Deti z mladších ročníkov spoločne čítali knihu "Rozruch v škole na Kavuličovej ulici" a tretiaci a štvrtáci sa zoznámili s knihou "Brata musíš poslúchať".

   Počas dvoch týždňov sme sa zabávali na príbehoch prváčky Moniky a jej nezbedných psích kamarátoch Amora a Andyho. Vtipné boli aj príbehy staršieho brata Gaba, ktorý má na starosti malú sestru Žabku. Mladším deťom čítali príbehy pani vychovávateľky, staršie deti si už jednotlivé časti čítali sami navzájom.Na konci mesiaca sme si vyrobili veľkú knihu na ktorej sú ilustrácie detí zo všetkých oddelení. 

   Okrem čítania v oddeleniach, niektoré deti spoločne so svojimi vychovávateľkami navštívili knižnicu, kde sa mohli zoznámiť s novými knižnými titulmi. Tešíme sa, že sme spravili ďalší krok k tomu, aby sa z nás stali správni čitatelia.