Mobilné planetárium

12.04.2019 21:14

V piatok 12.04. zavítalo medzi nás do ŠKD mobilné planetárium. Pre deti bol pripravený program, v mobilnej planetárnej kupole, s interaktívnym výkladom lektora. Deti mali možnosť, ležmo pozorovať " Život stromov" 1.-2. roč. a "Neuveriteľný vesmír" 3.-4. roč. Súčasťou výkladu boli aj pacovné listy. Dúfame, že tento nezabudnuteľný zážitok budeme môcť aj v budúcnosti pre deti pripraviť.