Nástup detí do ŠKD

29.08.2022 20:43

Vážení rodičia.

V priebehu júna 2022 ste podávali žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Na základe tejto žiadosti bolo vydané rozhodnutie o prijatí.

 Ak ste počas prázdnin zmenili rozhodnutie a Vaše dieťa do ŠKD nenastúpi, prosíme Vás aby ste nás informovali prostredníctvom 

EduPage (vych. D. Homolíková), prípadne prostredníctvom tel. čísla ŠKD 0915 989 447.

ŠKD bude v prevádzke od utorka 6. septembra 2022. Podrobnejšie informácie o prevádzke a rozdelení tried do oddelení,

 zverejníme na stránke ŠKD v priebehu týždňa.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.