Oddelenia ŠKD 2022/23

01.09.2022 22:23

Oddelenia ŠKD šk. rok 2022/23

 

Odd.

vychovávateľka

triedy

poznámka

I.

M. Čvapková

II.D

III.B

HERŇA zvoniť od 15:30 PIATOK od 15:00

II.

Mgr.

M. Vrábelová

III.C

III.D

IV.B

HERŇA zvoniť od 15:00

III.

Mgr.

B. Smetanová

II.C

III.D

HERŇA zvoniť od 15:30 PONDELOK od 15:00

IV.

Mgr.

K. Struhalová

IV.A

IV.B

IV.C

HERŇA zvoniť od 15:00

V.

Mgr.

Ľ. Skatuloková

I. C III. A

HERŇA zvoniť od 15:30 STREDA od 15:00

VI.

Mgr.

 D. Homolíková

II. A III. A

HERŇA zvoniť od 15:30

VII.

Mgr.

 M. Michálková

I.D III.B

HERŇA zvoniť od 15:30 ŠTVRTOK od 15:00

VIII.

Mgr. M. Bugala

I.A

II.B

HERŇA zvoniť od 15:00

IX.

Mgr.

J. Červencová

I.B

II.B

HERŇA zvoniť od 15:30 UTOROK od 15:00

X.

  Ing.     

 M. Hromcová

IV.C

IV.D

HERŇA zvoniť od 15:00

 

Pri príchode pre dieťa používajte zvonček s číslom oddelenia. V tabuľke sú vyznačené dni a hodiny, kedy budú deti z jednotlivých oddelení v herni na prízemí. V tomto čase je potrebné použiť zvonček HERŇA. Rodičom prvákov poskytnú podrobné informácie pani vychovávateľky priamo v triedach 5. septembra 2022.