Odhlášky, prihlášky do ŠKD

01.03.2022 17:57

Vážení rodičia.

V prípade ak chcete prihlásiť, prípadne odhlásiť Vaše dieťa z ŠKD,  je nevyhnutné  túto skutočnosť nahlásiť kmeňovej pani vychovávateľke 

najneskôr 3 dni pred začiatkom nového mesiaca. Ak máte záujem  o prihlásenie,  Vaše dieťa môže  nastúpiť do ŠKD až na základe platného 

rozhodnutia o prijatí. Rozhodnutie o prijatí vydáva riaditeľstvo školy na základe rodičom podanej žiadosti o prijatie.