OZNAM - LETO

18.05.2019 19:46

ŠKD organizuje počas letných prázdnin denný tábor pre žiakov 1. 4. roč. ZŠ Ulica mieru

od 05.08. 2019 – do 09.08. 2019  v čase od 7,00 hod. do 15, 00 hod.

Náplň činnosti:

- výlety do okolia Bytče , hry , súťaže..

- strava v školskej jedálni

- poplatok je 30,00 €  (v cene je 5 x obed , cestovné , ceny na súťaže, pitný režim, materiál na 

  záujmovú činnosť).

Informácie  :  Telef. číslo ŠKD    0915 989 447,

alebo  u  p. vychovávateliek  ŠKD