OZNAM

18.10.2022 09:47

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste pri príchode do ranného ŠKD a pri preberaní dieťaťa počas popoludňajších hodín používali zvončeky umiestnené na paneli vo vestibule hlavného vchodu, ktorý je opäť sprístupnený. Zároveň Vás prosíme, aby ste nevstupovali do priestorov šatne.

Pri príchode do ranného ŠKD (popoludní podľa rozpisu) používajte zvonček Herňa, ktorý je umiestnený v dolnej časti panelu zo zvončekmi. Pani vychovávateľka si deti preberie najneskôr do 7:15, potom sa venuje deťom, ktoré sú v herni. Vstup do šatne otvorí službukonajúci dozor o 7:30.

Počas popoludnia prebieha výchovná činnosť v oddeleniach do 15:30 (okrem oddelení, ktoré majú výchovnú činnosť skrátenú  do 15:00). V tomto čase používajte zvončeky jednotlivých oddelení.

 Zvonček HERŇA

Pondelok:  od 15:00 oddelenia II., III.  IV.,VIII, X. -  ostatné oddelenia od 15:30     

Utorok:  od 15:00 oddelenia II.,IV.,VIII, IX.,X.- ostatné oddelenia od 15:30      

Streda:  od 15:00 oddelenia II., IV.,V.,VIII, X. - ostatné oddelenia od 15:30     

Štvrtok:  od 15:00 oddelenia II., IV., VII., VIII, X. -  ostatné oddelenia od 15:30     

Piatok:  od 15:00 oddelenia I.II., IV.,VIII, X. -  ostatné oddelenia od 15:30     

Počas neprítomnosti kmeňovej pani vychovávateľky sú deti z daného oddelenia v herni od 15:00.