Sniežik sa nám chumelí...

11.01.2017 22:56

Dnes nám bolo ako v básni, ktorej každý rým je krásny. Veď nás všetkých zima láka, láka, ale nenaľaká. Beda, keby chýbali medzi nami šibali. Vietor bielu perinôčku pára, do detí však nezapára. Je to krásne páranie. 

Konečne nám napadol vytúžený sneh a deti zo školského klubu sa mohli po celý týždeň do sýtosti  na snehu vyšantiť pri sánkovačke a guľovaní. Hoci mali líčka červené, ručičky studené, bol veľký problém ich dostať do školského klubu.

A. Bučová
 

 

—————

Späť