Padá sniežik na hranie...

26.01.2018 19:36

Od severu vietor duje, zima prišla, zrazu tu je.
Slnko darmo zub si brúsi, teraz predsa sneh byť musí.
Celý týždeň popoludní sa deti zo školského klubu vyšantili do sýtosti na snehu. Postavili snehuliakov, snehové pevnosti, sánkovali a lopárovali sa pri kaplne. Každý deň sa vracali do svojich oddelení príjemne unavení s červenými líčkami. Všetci dúfame, že nám sniežik ešte dlho vydrží. Veď teraz nič krajšieho pre nás nieto, ako veľká zima, biely sneh, sánkovačka, detský smiech. 

Kopa snehu chlapcov láka, postavili snehuliaka.

Poznáte ho iste mnohí, jedna guľa, to sú nohy,

Druhá guľa to je driek. Tu máš metlu, nerob priek.

Tretia guľa - to je hlava. Na čiapku si pozor dávaj!

A. Bučová

—————

Späť