Poplatky ŠKD

04.11.2022 09:26

Vážení rodičia.

Do 10.11. 2022 je termín splatnosti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD.

Poplatok sa platí za mesiac november, suma poplatku je 10 €.